Sindirime Yardımcı Organların Önemi

sindirime yardimci organlar

Vücudun gerekli besinleri alabilmesi için, sağlıklı işleyen bir sindirim sistemine ihtiyacı vardır. Bu sistem ağızdan başlar ve anüste sonlanır. Arada bulunan kısımlarda ise yutak borusu, mide ve bağırsaklar bulunur. Sindirim sisteminin asıl organları bunlardır fakat vücudumuzda bu sisteme yardımcı olan diğer organlar da bulunmaktadır.

Bunun nedeni sindirim sisteminin vücudumuz için hayati önem taşıması ve oldukça zor bir görev olmasıdır. Sindirim sistemine yardımcı olan organlar ve görevlerinden aşağıdaki şekilde bahsetmek mümkündür;

Karaciğerin sindirimdeki önemi;

Karaciğer, safra üreterek sindirimde oldukça önemli bir rol oynar. Karaciğerin loblarında üretilmiş olan bu safra bir kanal yardımıyla safra kesesine iletilir ve görev, safra kesesine devredilir.

Safra kesesinin sindirimdeki yeri;

Safra kesesi ise karaciğerden almış olduğu safrayı, koledok adı verilen bir kanal yardımıyla on iki parmak bağırsağına yani ince bağırsağa gönderir. Bu kesenin sindirimdeki bir diğer önemli rolü ise yağların yağ damlacıkları haline dönüşmesini sağlayarak, kolay sindirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu görevi safra salgısı ile yerine getirmektedir.

Koledok kanalının sindirimdeki önemi;

Bu kanal, karaciğerler de üretilen safranın on iki parmak bağırsağın taşınmasına yardımcı olmakla görevlidir.

Pankreasın sindirimdeki önemi;

Pankreasta, pankreas öz suyu salgılanır. Bu su, proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimlerinin gerçekleşmesini sağlayan enzimleri barındırır. Bunun sonucunda sindirim için oldukça önemli bir görev üstlenmiş olur. Pankreas öz suyunun salgılanması, ince bağırsağın onu uyarması ile gerçekleşir.

Bu öz suyun içinde çeşitli enzimler bulunur ve pankreasta bulunan bezlerden salgılanırlar. Be enzimlerin isimleri amilaz, lipaz ve tripsinojen şeklindedir.

sindirime yardimci organlar

sindirime yardimci organlar

Virsung kanalının sindirimdeki önemi;

Bu kanal, pankreas öz suyunun on iki parmak bağırsağına aktarılmasını sağlamakla görevlidir.

Görüldüğü gibi sindirim sistemine yardımcı olan organların tamamı, bu görevlerini on iki parmak bağırsağına iletir. Çünkü sindirimin çok büyük bir kısmının tamamlandığı yer on iki parmak bağırsağıdır. Bu bağırsağa ince bağırsak adı da verilir. Buradan sonra gerçekleşen sindirim ise kalın bağırsağa atıkların gönderilmesi ve buradan anüse iletilerek, atıkların dışarı atılması şeklindedir. Kalın bağırsakta da sindirime yardımcı olan bakteriler bulunmaktadır.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir