Proteinlerin Sindirimi

Aşağıda gördüğünüz formüller de aslında proteinlerin ilk sindirim yeri olan mide de bu maddelerin nasıl sindirildiğini göreceksiniz. Mide de yer alan enzimler yardımı ile en sonunda bir ürün ortaya çıkacaktır. Bu ürün ise daha sonradan on iki parmak bağırsağına geçerek orada da enzimler yardımı ile tekrar moleküllerine ayrılacaktır. Moleküllerine ayrılacak olan bu besinler de sindirimin en son evresi olan ince bağırsağa geçecektir. İnce bağırsaktan sonra ise proteinler oldukça çok sindirime girerek ortaya yeni bir ürün çıkacaktır. En son ortaya çıkan amino asitler ile de proteinlerin sindirimi tamamlanacaktır. Şimdi sizlere formüller ile her aşama da nasıl sindirim yapıldığını anlatalım.

Formül :

Midede bulunan asidik ortam: Proteinler + Pepsin enzimi + su = Küçük Polipetitler

Formülde gördüğünüz gibi ilk olarak proteinlerin sindirimi besinlerin mideye gelmesinden sonra başlamaktadır. Mideye gelen besinlerin içinde var olan proteinler buradaki su ve pepsin enzimlerinin de yardımım ile küçük moleküllerine ayrılmaktadır. Küçük moleküllerine ayrılan proteinler daha sonradan diğer organlara geçecektir. Burada ortaya çıkan ürün ise: Popipetitlerdir.

Formül:

On iki parmak bağırsağında : Küçük parçalara ayrılan Polipeptitler + su + tripsin = Dipeptitler + amino asitler

Mideden gelen polipetitler yani parçalanmış ürünler daha sonradan on iki parmak bağırsağında bulunan su ve tripsin enzimlerinin yardımları ile tekrar küçük moleküllerine ayrılmaktadır. Küçük moleküllerine ayrılan bu besinler ise artık tekrar sindirilmek üzere ortaya çıkan ürünler ile birlikte sindirimin son evresi olan ince bağırsağa gönderilecektir. İnce bağırsağa gönderilen ve burada ortaya çıkan ürün ise dipeptitler ve amino asitlerdir.

Formül:

İnce bağırsak : Dipeptitler + su + Erepsin = Amino asitler

Dipeptitler ve amino asitlerin on iki parmak bağırsağından ince bağırsağa gelmesinden sonra burada tekrar sindirim yapılarak proteinlerin sindirimi tamamlanacaktır. Buraya gelen ürünler erepsin enzimi yardımı ile tekrar sindirilerek ortaya amino asitlerin çıkması sağlanmaktadır. Ortaya çıkan bu amino asitlerde artık proteinlerin sindirildiğinin bir göstergesi olacaktır.

 

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir