Proteinlerin Sindirim Aşamaları

Proteinlerin sindirim işlemlerinin en başında besinlerin vücuda girmeleri ile başlanır. Besinler vücuda girdikten sonra proteinlerin ağız yolu ile başlayan bir sindirim olanakları olacaktır. Bildiğiniz gibi sindirim sistemi organlarının protein ve benzer maddelerin sindirilmesinde görevli olan organları farklıdır. Bu organların isimleri ise;

  • Mide
  • İnce bağırsak
  • On iki parmak bağırsağı

Sindirimler ilk önce mide de başlanır. Proteinlerin besinler yardımı ile mide ye gelmesinden sonra burada bulunan pepsin enzimi ve su ile birlikte kimyasal sindirime de girerek bunların küçük moleküllerine ayrılması sağlanır. Küçük moleküllerine ayrılan bu proteinler sonunda ortaya çıkan ürün ise, Polipeptit olacaktır.

Daha sonradan ise bu küçük moleküllerine ayrılan polipeptitler sindirime on iki parmak bağırsağında devam edecektir. On iki parmak bağırsağına gelen bu polipetitler daha sonradan tekrar sindirilmek için burada bulunan su ve tripsin enzimleri ile birlikte tekrar bir kimyasal sindirim yapılarak ondan sonrada ortaya yeni ürün çıkaracaktır. Bu ortaya çıkan yeni ürün ise Dipeptitler ve amino asitler olacaktır. Proteinler her aşamada biraz daha küçük moleküllerine ayrılmaktadır.

Küçük moleküllerine ayrılan dipeptitler ise daha sonradan buradan çıkarak amino asitler ile birlikte sindirimin son evresi olan ince bağırsağa geçerler. İnce bağırsaktan sonra da sindirim işlemleri tamamlanacaktır. Ancak şimdi dipeptitler ve amino asitler ince bağırsağa gelirler. Daha sonradan burada su ve erepsin enzimlerinin yardımı ile tekrar sindirime girerler. Gördüğün gibi her bir aşamada bir enzim yardımcı olmaktadır. proteinlerin sindirilmesinin sone evresi olan ince bağırsakta ise sindirim işlemi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan ürün ise küçük moleküllerine ayrılmış olan amino asitler olacaktır. Amino asitler ortaya çıktığında proteinlerin sindirim işlemleri tamamlanmış olur.

Midede bulunan asidik ortam: Proteinler + Pepsin enzimi + su = Küçük Polipetitler

On iki parmak bağırsağında : Küçük parçalara ayrılan Polipeptitler + su + tripsin = Dipeptitler + amino asitler

İnce bağırsak : Dipeptitler + su + Erepsin = Amino asitler

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir