Karbonhidratların Sindirim Aşamaları

Karbonhidratların sindirimi ise ilk olarak tükürükte bulunan bir enzim sayesinde yapılır. Ağzıdan alınan besinler parçalanarak tükürük enzimleri yardımı ile ıslatılır. Daha sonradan ise yutaktan geçerek yemek borusuna daha sonradan ise mideye ulaşır. Ayrıca tükürükteki enzimin diğer adı ise amilaz enzimidir.

Amilaz enzimi şeker grubu olan nişastayı etkilemektedir. Amilaz enziminin dahil olduğu enzim grubunun adı ise Karbonhidraz enzim grubudur. Amilaz ise nişastayı etkileyerek onun parçalanmasını sağlar. Parçalanan nişasta ise su moleküllerini tükürükte oluşturur. Enzim içinde ise asit ve baz molekülleri de buna istinaden etkili olmaktadır. Ayrıca tükürükte bulunan bu amilaz enzimi ise sadece bazik ortamda etkili olmaktadır.

Bundan dolayı da bazik ortam da etkili olan amilaz enzimi nedeni ile karbonhidratların sindirimi enzimler ile birlikte mide de yapılmamaktadır. Mide de hem karbonhidratların sindirimi hem de yağların sindirimi yapılmaz. Bu iki besin gruplarının sindirimi ise genel olarak ince bağırsakta yapılır. Ayrıca ince bağırsağı bölümü olan on iki parmak bağırsağı da özellikle bu sindirim oldukça etkili görev almaktadır. Mide de ki öz suyun çok asitli olması da bir nevi sindirimi etkilemektedir. Amilazin etkinliği nişastanın mide de sindirim yapılmasını kabul etmez. Bazik ortamda bulunan amilaz asitli ortamda sindirim yapamaz hale gelecektir. Faaliyet alanı mide de duracaktır.

Karbonhidratların sindirimi ise mide de değil ince bağırsakta tamamlanır. Amilaz enzimi ile birlikte ortaya çıkan maltoz enzimi daha sonradan ince bağırsakta bulunan özel bir enzim ile glikoza çevrilir. Glikoza çevrilen enzimler ise sonra pankreastan gelen bir enzim ile birlikte ince bağırsakta sindirilir.

İnce bağırsakta böylelikle hem karbonhidratların hem de yağların büyük bir kısmının sindirimi bitmiş olur. Mide ise her iki sindirimde de yardımcı olmayarak bütün yükün ince bağırsak tarafından katlanılmasını sağlar. İnce bağırsağın bölümlerinden olan on iki parmak bağırsağı da bu iki sindirimde de etkilidir. Ayrıca pankreas ise sindirimi düzenli olarak sağlamak için ince bağırsağa düzenli olarak sıvı göndermektedir. Bu sıvılar ise enzimlerdir.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir