Karbonhidratların Sindirilmesi

Karbonhidratlar ilk olarak ağızda sindirime alınmaktadır. Tıpkı diğer yağların sindirimi ve normal sindirimlerin ilk olarak ağızda başladığı gibi bu karbonhidratların sindirimi de ilk olarak ağızda başlamaktadır. Daha sonradan ise karbonhidratlar vücut içinde nişasta, glikojen, maltoz, sakkaroz, laktoz gibi enzimler yardımı ile mono sakkaritlere parçalanmaktadır.

Tükürük bezlerinin yardımı ile karbonhidratlar daha sonradan monosakkaritler meydana gelmektedir. Karbonhidratların sindirilmesinde görev alan enzimlerin genel adı karbonhidrataz olmaktadır. Karbonhidratların sindirimi sonucu enzimler yardımı ile sonunda bir ürün ortaya çıkacaktır

Karbonhidratlar ilk olarak ağızda tükürük amilazı ve su ile sindirilerek ortaya dekstrin ve maltoz ürünü ortaya çıkarırlar. Mide de ise sindirim devam ederken burada karbonhidratların sindirimi enzimler ile sağlanmamaktadır. Ayrıca devam eden sindirim daha sonradan ince bağırsağa geçer. Burada ise on iki parmak bağırsağında pankreasın da yardımı ile amilaz enzimi, nişasta, glikojen, dekstrin enzimleri maltoza parçalanmaktadır. İnce bağırsak bezlerinde salgılanan maltaz, laktaz ve sakkaraz enzimleri ile birlikte disakkaritler monosakkaritlere parçalanmaktadır.

Ayrıca sizlere vereceğimiz formüllerde karbonhidratların sindirim ürünleri bir o kadar önemli olduğunu göstereceğiz.

Maltaz + maltoz + su = 2 glikoz ürünü ortaya çıkar.

Laktaz + laktoz + su = glikoz + galaktozu oluşturmaktadır.

Sakkaraz + sakkaroz + su = glikoz + früktoz oluşturmaktadır.

Karbonhidratların temel olarak en büyük etkisi ise glikoz, früktoz ve galaktoz ürünlerini oluşturmasıdır.

Karbonhidratlar ilk olarak ağızda sindirilmeye başlanır iken daha sonradan enzimler yardımı ile kimyasal sindirim yapılarak kana karıştırılmaktadır. Ancak her bir organda yapılacak olan bu sindirimlerden ortaya çıkacak olan ürünler vardır. Mide de ise karbonhidratların sindirimi enzimler ile yapılmamaktadır. Aslında ince bağırsaktaki gibi karbonhidratların sindirimi böyle kolay bir şekilde yapılmış olsaydı eğer direk olarak kana karışması muhtemel ürün grupları ortaya çıkardı. Ayrıca karbonhidratların sindirimi ince bağırsakta yapılmaktadır. Yağların sindirimi gibi ince bağırsakta yapılan bu sindirimler on iki parmak bağırsağında yapılır. On iki parmak bağırsağı ise ince bağırsağın içinde var olan bir bölümdür.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir