Hem Mekanik Hem Kimyasal Sindirimin Gerçekleştiği Organlar

sindirimin gerceklestigi organlar

Sindirim sistemi, yenilen besinlerin küçük parçalara ayrılarak vücudumuz için gerekli olanların alınmasını ve gereksiz olanlarının atılmasını sağlayan, en önemli sistemlerimizden biridir. Vücudumuz için hayati öneme sahip olan bu sistemde iki türlü sindirim yapılmaktadır.

Bunlardan birincisi fiziksel sindirimdir. Fiziksel sindirim besilerin küçük parçalara ayrılması işlemine verilen isimdir.

Bunlardan ikincisi ise kimyasal sindirimdir. Bu sindirimde ise besinlerin küçük yapı taşlarına ayrılması sağlanır. Bu sindirimi gerçekleştirmek için bazı enzimlerin salgılanması gerekir.

Bunların sonucunda sindirim sistemi organlarımız; ağız, yemek borusu, yutak, mide, on iki parmak bağırsağı, kalın bağırsak ve anüs şeklindedir. Bu organların bazılarında mekanik sindirim bazılarında ise fiziksel sindirim gerçekleşmektedir. Bazı organlarda ise hem mekanik hem de fiziksel sindirim gerçekleşir. Hem mekanik hem de fiziksel sindirimin bir arada gerçekleştiği organları şu şekilde sıralayabiliriz;

Ağızda yapılan sindirim;

Karbonhidratların kimyasal sindiriminin burada başladığı bilinmektedir. Ağız içinde parçalayıcı görevini üstlenen dil ve işler bulunur. Bunlar fiziksel sindirimi gerçekleştirir. Yine ağız içinde bulunan tükürük ise bazı enzimleri barındırır. Bu enzimler de kimyasal sindirimin yapılmasına neden olur.

Midede yapılan sindirim;

Proteinlerin kimyasal sindirimi, bu organda başlamaktadır. Mide, yapısında sindirimle görevli asitleri barındırır. Bu asitlerden mideni korunması görevini ise mukus tabakası üstlenir. Bu asitler oldukça güçlüdür ve mukus tabakası olmazsa midenin sindirilmesini bile gerçekleştirebilir. Midede bulunan bu asit salgısı kimyasal sindirimin yapılmasını sağlar.

Midenin yapısında bulunan bir diğer elemanlar ise kaslardır. Bu kaslar midenin kasılıp gevşeyerek ve çalkalanmasını sağlayarak, fiziksel sindirimin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

sindirimin gerceklestigi organlar

sindirimin gerceklestigi organlar

İnce bağırsakta yapılan sindirim;

İnce bağırsak, sindirime yardımcı olan pankreas ve karaciğer gibi organların salgılamış olduğu enzimlerin toplandığı yerdir ve sindirim sisteminin en önemli basamağıdır. Çünkü yağların mekanik sindirimi burada yapılırken, karbonhidratların ve proteinlerin kimyasal sindirimleri burada yapılır ve tamamlanır.

Karaciğerin ürettiği safra ve pankreasın üretmiş olduğu pankreas öz suyu salgıları ile birlikte ince bağırsağında kendi üretilmiş olduğu enzimler, kimyasal sindirimde görevlidir.

Pankreasın ürettiği diğer enzimler de yine ince bağırsakta toplanmaktadır ve bunlar da kimyasal sindirim de görevlidir. İnce bağırsağın hareketleri sonucunda ise fiziksel sindirim gerçekleşmektedir.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir