Sindirim Sistemi Yapı ve Organları

sindirim yapi ve organlari

Sindirim Sistemi Yapı ve Organları: Yemek yenildiğinde alınan besinlerin vücuda karışması için sindirilmesi gerekir. Bu besinlerin parçalanmasını sağlayan sindirim ile görevli organların tamamına sindirim sistemi adı verilir. Bu sistem ağızdan başlar ve anüste sonlanır. Sindirim sisteminde görevli organları yiyecekleri parçalaması iki şekilde gerçekleşir. Bunları aşağıdaki şekilde açıklayalım;

Fiziksel sindirim nedir?;

Besinlerin fiziksel olarak küçük parçalara ayrılması işlemine verilen isimdir.

Kimyasal sindirim nedir?;

Besinlerin bazı enzimler yardımıyla parçalanmasına verilen isimdir. Bu enzimlerin görevi, büyük besin moleküllerinin küçük moleküllere gelmesini sağlamaktır.

Sindirim sistemi organları nelerdir;

Vücudumuzun için en temel işlevlerden birini yerine getiren sindirim sistemine ait organları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz;

  • Ağız sindirimi;

Sindirim sisteminin başlangıç organı olan ağızda bulunan tükürük bezleri, dil ve dişler, besinlerin parçalanması işleminde grevlidir. Bununla birlikte karbonhidratların, tükürük bezleri yardımıyla ağızda sindirilmeye başlandığı bilinmektedir.

  • Yutak sindirimi;

Yenilen besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlamakla görevli olan organdır.

  • Yemek borusu sindirimi;

Bu boruların yapılarında çeşitli kaslar bulunur ve bu kaslar besinlerin mideye ulaştırılmasında görevlidir.

  • Mide sindirimi;

Proteinlerin kimyasala sindirimlerinin başladığı yer olarak bilinen midenin yapısında çeşitli kaslar bulunur ve bu kaslar, besinlerin çorba haline gelmesi ve birbiri ile karışması görevin üstlenir. Midede bulunan asit ise besinlerin parçalanmasını sağlar. Mide üst taraftan yemek borusuna, alt taraftan ise on iki parmak bağırsağına bağlıdır. Buna göre midede çorba haline gelen besinler, on iki parmak bağırsağına iletilir.

  • On iki parmak bağırsağı sindirimi;

Bu bağırsak, ince bağırsak olarak da adlandırılır. Mideden gelen besinlerin en küçük birimlerine ayrıldığı bölüm

sindirim yapi ve organlari

sindirim yapi ve organlari

burasıdır ve bu küçük birimler, bu bölümden kana karışır. Yağların kimyasal olarak sindirimi ince bağırsakta başlar. Ayrıca yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi yine ince bağırsakta tamamlanmaktadır. Bu bağırsakta parmağa benzeyen çok sayıda girinti ve çıkıntılar bulunur. Bu nedenle on iki parmak bağırsağı adını almıştır. Sindirim sisteminin en uzun bölüm ince bağırsaktır.

  • Kalın bağırsak sindirimi;

İnce bağırsaktan sonra başlayan ve anüse bağlı olan kalın bağırsak, küçük birimlerine ayrılan besinlerden kalan atıkların anüse iletilmesini sağlar. Aynı zamanda burada bulunan yararlı bakterileri sindirime olumlu katkıda bulunur. Bununla birlikte kalın bağırsağın bir diğer görevi, besinlerden kalan suyun emilmesini sağlamaktır.

  • Anüs sindirimi;

Sindirim sisteminin son organı olan anüste, vücut tarafından kullanılmayan besinlerin dışarı atılması sağlanır.

Yorum Yapabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir